Flytt och inredning av företag och företagslokaler
Viveka Stenberg (tidigare Malmström) startade AVM Projektledning AB redan 1989 och har efter mer än 20 år som egenföretagare en gedigen erfarenhet av branschen. AVM Projektlednings verksamhet innebär att ansvara för all logistik vid flytt av företag, ombyggnad eller inredning. Bland kunderna finns såväl stora byggföretag, till exempel JM, som mindre företag inom många olika branscher.
Viveka tog steget att starta eget efter 23 år som anställd på Posten, de sista tio åren som ansvarig för byggprojekt och inredning, så det är med stort kunnande hon driver sin verksamhet. Viveka framhåller att det som driver henne är att i de ofta komplicerade projekt hon får i uppdrag att leda åstadkomma ett resultat som överträffar beställarens förväntningar – vilket hon lyckats med mer än en gång!

Arbeta i nätverk och odla bra kontakter
Från 1996 arbetar Viveka som ensamföretagare men använder olika nätverk, vilket innebär att hon kan handplocka exakt de underentreprenörer som passar för varje enskilt projekt.
– Eftersom jag under åren lärt mig vilka personer som passar för vilken uppgift vet jag idag vem jag ska anlita för olika uppdrag konstaterar hon.
Några exempel på uppdrag AVM Projektledning har haft är att lyfta ett företags image eller varumärke med en ny inredning, hjälp med flytt av företag och också ombyggnad av företagens nya lokaler.
– Att driva en stor företagsflytt idag är ett heltidsjobb med all planering och alla de kontakter som krävs när det handlar om säkerhet, teknik, information till anställda, inredningen av den nya lokalen och inte minst själva flytten, konstaterar Viveka.
– Inget företag vill ha en arbetsdag utan datastöd eller fungerande telefoner, därför måste allt vara på plats från morgonen dag ett efter flytten.

Gott renommé
De kunder som anlitat Viveka en gång kommer så gott som alltid tillbaka när det är dags för nästa uppdrag. Nya kunder får hon nästan uteslutande på rekommendation från tidigare kunder. Hon arbetade också under sina år som anställd med organisationsförändringar, ekonomi och budget. Det arbetet innebar att hon fick en tydlig inblick i hur olika förändringar kan påverka människor och vad som behövs för att få personalen med sig i förändringen. Att få med sig även de mest negativa till förändringar är enligt henne en förutsättning för att lyckas och det är också en av hennes specialiteter.

Utmanande projekt med JM
Ett specialuppdrag Viveka haft fick hon från byggföretaget JM. De planerade en renovering av en stor fastighet där JM avsåg att tömma och renovera en våning i taget. JM ville då ha hjälp med att evakuera de inhyrda företagen under dessa renoveringar. JM ordnade en evakueringslokal dit företagen skulle flytta under renoveringen för att sedan flytta tillbaka igen vartefter våningarna blev klara. Viveka genomförde en minutiös planering av flyttarna eftersom evakueringslokalen mellan varje flytt måste iordningställas för respektive företag.
Allt fungerade smärtfritt och utan problem vilket JM var mycket nöjda med.

Industrifastighet blev studio för klassisk musik
Ett helt annat uppdrag Viveka haft handlade om att göra om en industrifastighet till tre studios för klassisk musik där det också skulle finnas övernattningslägenheter, lager och kontor. Utifrån sitt nätverk satte hon ihop en grupp som producerade ritningar över bygg, akustik, ventilation, belysning, el och teknik för att sedan ta dit de hantverkare som behövdes för att iordningställa hela lokalen. Projektet tog ungefär ett år sammanlagt och omfattade då bland annat en specialkonstruktion med ett rum i rummet. Det speciella rummet i varje studio skulle dels innehålla bra akustik, dels utestänga ljud utifrån och hindra olika ljud i rummet från att fortplanta sig i studion.

Dafo Brand, Valla Park och Casino Cosmopol
Några andra exempel på uppdrag är flytten av Dafo Brands kontor, verkstäder och höglager i Tyresö som krävde en gedigen logistikplanering för att allt skulle fungera även under den tiden flytten pågick.
Ett annat uppdrag var en upprustning av fastigheten Valla Park i Sundbyberg med ny skyltning, nytt skylttorn och ombyggnad av innergård med ny stenläggning och nya planteringar. Skylttornet är speciellt eftersom en båge med belysning går genom tornet. Det är den första halvrunda båge i den storleken som byggts i Sverige och tog runt ett år för konstruktörer i Sverige och Tyskland att ta fram.
Viveka har även haft uppdrag att leda ombyggnad av entrén och loungen till Casino Cosmopol i Stockholm. Planeringen genomfördes tillsammans med ett designföretag där Vivekas roll var att koppla ihop olika designförslag med praktiskt utförande.

Många kunder och olika typer av projekt
Andra kunder som anlitat AVM Projektledning är Akademiska Hus, LO Rättsskydd, Arlanda Express, Ericsson (bland annat ombyggnad av 22 personalrestauranger), centrumgalleriorna i Täby och Lidingö (på uppdrag av JM) samt skolor och sjukhus.

AVM Projektledning AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0708-500 400


Email:
viveka@avmprojektledning.se

Hemsida:
www.avmprojektledning.se

Adress:
AVM Projektledning AB
Jungfrudansen 42
17156 Solna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN